Kalibrert dybdemåler.

Kalibrering

Kalibrering av instrumenter må foretas årlig, hver 6. måned eller en gang i måneden. VI kan kalibrere en rekke typer måleinstrumenter for deg.

Utstyr for luftprøvetaking

Luftprøver

Luftprøver er noe som må tas minimum en gang i året; Gass og pusteservice AS har luftprøver vi sender ut kunden, og luftprøver vi tar ved en kompressorservice.

Panelbakside ved service

Panelservice

Vi tar service på ditt panel. Vedlikehold er viktig for å unngå skader på utstyr og personer.

Kompressorservice

Kompressorservice

Vi er autorisert serviceverksted på Lenhardt & Wagner, Bauer og Coltri kompressorer.

Service av trykkammer

Trykkammerservice

Vi tar service på alle typer trykkammer.

Trykkprøvingsutstyr

Trykkprøving

Trykkprøving og oksygenrengjøring av alle godkjente flasketyper. Vi kan også oksygenrengjøre tilhørende kraner/ventiler.

Vi foretar også kun visuell inspeksjon, ved behov.