Filtersystemer og filtertårn

 

Vi har flere typer filtersystemer og filtre. Filtersystemer er noe som er veldig viktig og ofte mye oversett på kompressorsystemer. Kompressorprodusenter leverer filtre med gitte driftstider ved en gitt temperatur. Forandrer dette seg vil driftstiden endres.

Vi har kunnskap og kompetanse til å skreddersy filtersystemet for deg.

  • Filtersystemer for O2-kompatibel luft som er godkjente av US Navy. Filtrene vil ta unna havari fra kompressor, så man har en sikkerhetsmargin for oksygenkompatibel luft.
  • Filtersystemer for å gi ekstra filtrering, for mer sikkerhet for pusteluft etter arbeidstilsynets standard, hvor man også får flere timer mellom hvert filterbytte.

    Kompressorservice kurs

    se vårt kompressor service kurs og andre kurs

    kompressorservice kurs