Lufttestutstyr

Vi har utstyr til å teste kvaliteten på pusteluft, både mobile og stasjonære enheter. Det er viktig å jevnlig sjekke kvaliteten på den komprimerte luften man puster inn for eksempel ved vann- eller røykdykking, eller i lakkeringsverksteder og ved bruk av sveisegass.

Puracon Mobil M200

Puracon Mobile M200

Puracon Mobil M200 / M300 brukes til fuktighetmåling under fylling eller til å sjekke utstyret før dykking. Fuktighetsverdien kan observeres gjennom hele fylleprosessen. Grenseoverskridelser vil indikeres med et rødt LED lys. Enheten kan kobles direkte mellom flasken og fylleslangen (ikke noe installsjonsarbeid på kompressoren behøves).

Puracon Mobil BA

Puracon Mobile BA

Den nye Puracon Mobil BA er den profesjonelle løsningen for mobil måling av luftkvalitet i følge EN 12021-2014. Systemet måler innholdet av fuktighet, CO, CO2, o2 og VOC(olje) i den komprimerte luften på noen få minutter.

Puracon Stationary ECO

Puracon Mobile ECO

Puracon Stationary ECO er en kosteffektiv stasjonær løsning for fuktighetsmåling under fylleprosessen. Enheten kan kobles direkte på høytrykkslinjen etter pusteluftfilteret. Fuktighetsverdien kan observeres gjennom hele fylleprosessen.

Puracon Stationary PRO

Puracon Stationary PRO

Puracon Stationary PRO er den profesjonelle stasjonære løsningen for fuktighetsmåling under fylleprosessen. PRO versjonen har separat sensor og display enhet. Sensoren er koblet direkte til høytrykkslinjen etter pusteluftfilteret og er koblet til displayenheten via en datakabel.

Puracon Stationary PRO CO

Puracon Stationary PRO CO/CO2

Den nye Puracon Stationary PRO CO/CO2 er den profesjonelle stasjonære løsningen for konstant måling av fuktighet + CO + CO2 under fyllingen av pusteluft. Systemet brukes til måling av alle påkrevde verdier på pusteluftkvalitet i henhold til EN 12021 og gir en sikrere måling av pusteluften.

Puracon Stationary PRO BA

Puracon Stationary PRO BA

Puracon Stationary PRO BA er den profesjonelle stasjonære løsningen for konstant måling av luftkvalitet under fyllingen av pusteluft. Systemet brukes til måling av alle relevante komponenter i pusteluften, som fuktighet, CO, CO2 og VOC (olje) og gir deg et nytt sikkerhetsnivå på målingen av pusteluften.