https://www.gpsas.net/

DAN Førstehjelpskurs

Førstehjelpskurs utviklet av Divers Alert Network (DAN). Divers Alert Network sine førstehjelpskurs lærer deg å ta hånd om en skadet dykker og å samarbeide med medisinsk personell. Kurset gir deg en bedre forståelse for dykkermedisin og hvordan respondere på en nødssituasjon som involverer dykkere.

Vi selger også endel førstehjelpsutstyr, som for eksempel O2-koffert, hjertestarter, førstehjelps-kit. Ta kontakt for mer informasjon.