https://www.gpsas.net/

Kurs Lenhardt & Wagner

Vi tilbyr autoriserte Lenhardt & Wagner servicetekniker kurs. Praktisk og teoretisk gjennomgang av høytrykkskompressor, kondenseringssystem, filtersystemer og luftkvalitet. Etter endt servicekurs er du sertifisert tekniker og skal kunne ta en full service på en høytrykkskompressor med alle komponenter.